ข้อกำหนด
 • ตั้งค่าชื่อจริง นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เลือกหนึ่งหมวดหมู่ (งานแต่งงาน, คู่รัก, ความเป็นแม่, เด็กทารก, เด็ก, ครอบครัว, ภาพบุคคล) แล้วกำหนดอัตราค่าบริการของคุณ อัปโหลดภาพจำนวน 20 ภาพที่สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่เล ือก (คุณจะสามารถปลดล็อกหมวดหมู่เพิ ่มเติมได้ในภายหลัง) หลังจากนั้น โปรไฟล์ของคุณจะถูกส่งเพื่อขออน ุมัติจากผู้ดูแลของเราโดยอัตโนม ัติ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณสอ งวัน
 • สมัครใช้งานฟรี และจะฟรีเสมอ
 • ไม่ได้ คุณมีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้ น
 • กรุณาใช้ชื่อจริงของคุณ ผู้ที่ได้เห็นภาพอันสวยงามของคุ ณต้องการทราบว่าใครเป็นผู้ถ่ายภ าพ ไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่เบื้องหล ังนามแฝง
 • คุณชอบดูภาพถ่ายสวยๆ คุณภาพสูงไหม? เราก็เช่นกัน! กรุณาอัพโหลดภาพที่มีความละเอีย ดอย่างน้อย 2400 พิกเซลในแนวยาวเพื่อให้ภาพดูคมช ัดแม้จะแสดงภาพขนาดใหญ่
 • เมื่อคุณเข้าร่วมกับ MyWed คุณจะสามารถอัพโหลดได้ 20 ภาพ จากนั้นจะอัพโหลดได้ 2 ภาพต่อสัปดาห์ คุณสามารถเพิ่มขีดจำกัดได้สูงสุ ด 7 ภาพต่อสัปดาห์โดยการซื้อบัญชี MyWed Pro
 • ใช่ เรามี ช่างภาพใหม่ทุกคนจะต้องได้รับกา รตรวจสอบ (โดยทั่วไปจะใช้เวลา 1–2 วันทำการ) บรรณาธิการ MyWed สามารถปฏิเสธคอลเลคชั่นผลงานของ คุณได้โดยการลบภาพทั้งหมดหรือภา พใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ MyWed ไม่สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่มีการ อัปโหลดภาพเหล่านั้น หรือหากระดับทักษะด้านการมองเห็ นและเทคนิคของคุณไม่สูงพอ
 • กรุณาอัพโหลดเฉพาะภาพที่สอดคล้อ งกับหมวดหมู่ต่อไปนี้: งานแต่งงาน, คู่รัก, ความเป็นแม่, เด็กทารก, เด็ก, ครอบครัว, ภาพบุคคล อัพโหลดภาพไปยังหมวดหมู่ที่สอดค ล้องกันเท่านั้น โปรดทราบว่า เราประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหน ดตามวัตถุที่ปรากฏในภาพถ่าย หากคุณถ่ายภาพบุคคลที่งานแต่งงา น คุณไม่ควรอัพโหลดภาพดังกล่าวไปย ังหมวดหมู่งานแต่งงาน แต่คุณสามารถอัพโหลดไปยังหมวดหม ู่ภาพบุคคลได้
 • ไม่ได้ ไม่อนุญาตให้อัพโหลดภาพตัดปะ ภาพเชื่อมต่อสองภาพ ภาพเชื่อมต่อสามภาพ รวมถึงภาพตัดต่อและเทคนิคทางดิจ ิตอลต่างๆ นอกจากนี้ เรายังไม่ชอบภาพที่มีการใช้องค์ ประกอบกราฟฟิกหรือวัตถุในการออก แบบมากเกินไป รวมถึงขอบ ข้อความ ลายน้ำหรือโลโก้ขนาดใหญ่ ภาพถ่ายแท้ๆ ยอดเยี่ยมที่สุด คุณว่าไหม?
 • ภาพที่เป็นสื่อลามก หรือมีเนื้อหาภาพที่มีลักษณะก้า วร้าว หมิ่นประมาท หรือหัวรุนแรงก็ไม่ได้รับอนุญาต เช่นกัน
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพที่ถ่ายในเวิ ร์กช็อปและอีเว้นท์ที่จัดขึ้น แม้ว่าคุณจะเป็นวิทยากรที่นั่นก ็ตาม
 • เราคิดว่าช่างภาพคนอื่นคงไม่ชอบ เท่าไหร่ คุณสามารถอัพโหลดภาพที่คุณถ่าย เองเท่านั้น นอกจากนี้ ต้องอย่าลืมเรื่องสิทธิของคนที่ อยู่ในภาพของคุณด้วย
 • เรตติ้งของภาพขึ้นอยู่กับจำนวนย อดถูกใจ อย่างไรก็ตาม การกดถูกใจทั้งหมดไม่ได้มีผลเท่ าเทียมกันเสมอไป ยิ่งช่างภาพที่กดถูกใจภาพมีเรตต ิ้งสูงขึ้นเท่าไร การกดถูกใจก็จะเพิ่มเรตติ้งให้ก ับภาพมากขึ้นเท่านั้น ภาพถ่ายและชุดภาพที่มียอดถูกใจม ากที่สุดจะได้รับธง "ดีที่สุดของสัปดาห์" เรตติ้งจะค่อยๆ ลดลงและธงเหลืองอาจหายไปเมื่อเว ลาผ่านไป ยิ่งภาพหรือชุดภาพมีเรตติ้งสูงข ึ้นเท่าไรก็ยิ่งรักษาธงเหลืองได ้นานขึ้นเท่านั้น
 • ธงแดง "บรรณาธิการแนะนำ" จะมอบให้กับภาพที่บรรณาธิการของ เราถูกใจและเป็นไปตามดุลยพินิจข องพวกเขา ภาพเหล่านั้นคือภาพที่เราชื่นชอ บและต้องการให้คุณสนใจ ความคิดเห็นและรสนิยมของเราอาจไ ม่ตรงกับคุณ และเราไม่คิดว่าตัวเลือกของเราเ ป็นสิ่งเดียวที่ถูกต้อง โปรดทราบว่าบรรณาธิการของเรารับ ประกันว่าจะดูผลงานของผู้ใช้ MyWed Pro เท่านั้น ภาพถ่ายที่เหลือจะได้รับการตรวจ สอบเท่าที่จะทำได้
 • โดยทั่วไป เรตติ้งของช่างภาพในแต่ละหมวดหม ู่ประกอบไปด้วยเรตติ้งของภาพที่ ดีที่สุด 100 ภาพและชุดภาพที่ดีที่สุด 20 ชุดของพวกเขาในหมวดหมู่ดังกล่าว ยิ่งภาพหรือชุดภาพใหม่ขึ้นเท่าไ รก็ยิ่งเพิ่มเรตติ้งให้กับช่างภ าพมากขึ้นเท่านั้น ภาพและชุดภาพที่มีธง "บรรณาธิการแนะนำ" และความสำเร็จต่างๆ ในการประกวด MyWed Award ประจำปีจะมีส่วนช่วยเพิ่มเรตติ้ งเช่นกัน เรตติ้งในแต่ละหมวดหมู่จะได้รับ การคำนวณแยกกันต่างหาก ซึ่งหมายความว่าเรตติ้งของช่างภ าพในหมวดหมู่งานแต่งงานจะไม่มีผ ลต่อเรตติ้งของพวกเขาในหมวดหมู่ เด็ก นอกจากนี้ จำนวนผู้ติดตามก็ช่วยเพิ่มคะแนน ให้กับเรตติ้งของช่างภาพเช่นกัน
 • การเชิญชวนให้กดถูกใจหรือเข้าชม ภาพหรือโปรไฟล์อย่างโจ่งแจ้งหรื อแอบแฝงใดๆ จะถือเป็นการโกงเรตติ้ง ตัวอย่างของการกระทำดังกล่าว เช่น ความคิดเห็นหรือข้อความในเชิงว่ า "นี่ๆ ภาพถ่ายสวยมาก! เพิ่งให้คะแนนไป!" ฯลฯ นอกจากนี้ หากคุณกดถูกใจภาพเพียงเพื่อจุดป ระสงค์ในการได้รับการกดถูกใจกลั บ เราก็ถือว่าเป็นการโกงเรตติ้งเช ่นกัน สรุปแล้ว หากคุณจะทำสิ่งใดบนเว็บไซต์เพื่ อให้ได้เรตติ้งเพิ่มแทนที่จะเพล ิดเพลินไปกับมัน โปรดอย่าทำ
 • ไม่ได้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้ น มิฉะนั้นเราจะลบโปรไฟล์ของคุณโด ยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า หากคุณต้องการโปรโมทสินค้าของคุ ณในชุมชนช่างภาพ โปรดส่งอีเมลหาเราที่ info@mywed.com แล้วเราจะค้นหาตัวเลือกในการร่ว มมือกันที่เหมาะสม
 • MyWed ไม่ได้เป็นเจ้าของภาพที่ได้รับก ารอัพโหลด ช่างภาพอัพโหลดภาพของตนเองด้วยค วามสมัครใจ และยังคงมีสิทธิในภาพเหล่านั้นท ุกประการ หากคุณต้องการใช้ภาพบางส่วนที่ ได้รับการอัพโหลดไว้ใน MyWed กรุณาขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อน หากคุณพบว่าภาพของคุณได้รับการ อัพโหลดไว้ใน MyWed อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และคุณเป็นเจ้าของที่มีสิทธิในภ าพเหล่านั้นทุกประการ กรุณาติดต่อเราที่ info@mywed.com
 • เมื่อเข้าร่วมกับ MyWed ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการใช ้งานที่ระบุไว้ด้านบน ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา นอกจากนี้ คุณยังรับรองด้วยว่าคุณคือผู้สร ้างสรรค์ภาพและเจ้าของภาพทั้งหม ดที่คุณได้ส่งเข้ามา ผู้สร้างสรรค์ภาพ คือ ผู้ที่ถือกล้องแล้วกดปุ่มถ่ายภา พ เมื่อคุณโพสภาพ ถือว่าคุณยืนยันว่าไม่มีบุคคลที ่สามอื่นๆ ที่ไม่พอใจกับภาพดังกล่าว คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาท ั้งหมดที่คุณอัพโหลดลงในเว็บไซต ์