สัญลักษณ์

หากคุณต้องการโลโก้ของ MyWed — นี่คือแบบสวยๆ
ซึ่งมีสีและแนวการจัดวางที่แตกต่างกัน :)

<div class="mywed_badge" style="display: inline-block; margin: 0; padding: 5px;"> <a title="ช่างภาพงานแต่งงานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกบน MyWed" href="https://mywed.com/th/" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img alt="ช่างภาพงานแต่งงานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกบน MyWed" src="https://mywed.com/images/mywed-logo/Logo_Black.svg" /> </a> </div>
ตกลง
<div class="mywed_badge" style="display: inline-block; margin: 0; padding: 5px;"> <a title="ช่างภาพงานแต่งงานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกบน MyWed" href="https://mywed.com/th/" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img alt="ช่างภาพงานแต่งงานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกบน MyWed" src="https://mywed.com/images/mywed-logo/logo_mywed_vertical_black.svg" /> </a> </div>
ตกลง
<div class="mywed_badge" style="display: inline-block; margin: 0; padding: 5px;"> <a title="ช่างภาพงานแต่งงานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกบน MyWed" href="https://mywed.com/th/" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img alt="ช่างภาพงานแต่งงานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกบน MyWed" src="https://mywed.com/images/mywed-logo/logo_mywed_gorizontal_black.svg" /> </a> </div>
ตกลง
<div class="mywed_badge" style="display: inline-block; margin: 0; padding: 5px;"> <a title="ช่างภาพงานแต่งงานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกบน MyWed" href="https://mywed.com/th/" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img alt="ช่างภาพงานแต่งงานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกบน MyWed" src="https://mywed.com/images/mywed-logo/Logo_White.svg" /> </a> </div>
ตกลง
<div class="mywed_badge" style="display: inline-block; margin: 0; padding: 5px;"> <a title="ช่างภาพงานแต่งงานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกบน MyWed" href="https://mywed.com/th/" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img alt="ช่างภาพงานแต่งงานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกบน MyWed" src="https://mywed.com/images/mywed-logo/logo_mywed_vertical_white.svg" /> </a> </div>
ตกลง
<div class="mywed_badge" style="display: inline-block; margin: 0; padding: 5px;"> <a title="ช่างภาพงานแต่งงานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกบน MyWed" href="https://mywed.com/th/" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img alt="ช่างภาพงานแต่งงานที่ดีที่สุดจากทั่วโลกบน MyWed" src="https://mywed.com/images/mywed-logo/logo_mywed_gorizontal_white.svg" /> </a> </div>
ตกลง