สัญลักษณ์

หากคุณต้องการโลโก้ของ MyWed — นี่คือแบบสวยๆ
ซึ่งมีสีและแนวการจัดวางที่แตกต่างกัน :)