Mga badge

Kung kailangan mo ng MyWed logo - nandito ang ilan,
sa iba't ibang kulay at oryentasyon :)