หมวดหมู่

ภาพที่ดีที่สุดที่เลือกโดยบรรณาธิการ

ในทุกๆ วัน บรรณาธิการของเราจะเลือกตัวอย่างการถ่ายภาพงานแต่งงาน ครอบครัว และบุคคลที่ดีที่สุด แล้วทำเครื่องหมายด้วยธงแดง