หมวดหมู่

ภาพถ่ายที่ดีที่สุดประจำปี 2023

เฉพาะภาพถ่ายที่ดีที่สุดซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยบรรณาธิการและได้คะแนนสูงสุดจากยอดถูกใจของช่างภาพเท่านั้นที่จะได้รับธงเขียว “ดีที่สุดของปี”