Vutiporn Supanich supanich

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ช่างภาพงานแต่งงาน Vutiporn Supanich (supanich) ภาพเมื่อ 4 สิงหาคม 2018
เพิ่มลงในรายการโปรด
f/3.03
14 mm
1/60s
2000
ถ่ายเมื่อ 28 มีนาคม 2018