Vutiporn Supanich supanich

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ช่างภาพงานแต่งงาน Vutiporn Supanich (supanich) ภาพเมื่อ 31 ตุลาคม 2017
เพิ่มลงในรายการโปรด
f/3.36
24 mm
1/60s
2000
ถ่ายเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2016