Vutiporn Supanich supanich

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ช่างภาพงานแต่งงาน Vutiporn Supanich (supanich) ภาพเมื่อ 4 สิงหาคม 2018
เพิ่มลงในรายการโปรด
f/2.64
14 mm
1/250s
2800
ถ่ายเมื่อ 28 มีนาคม 2018