ออนไลน์ครั้งล่าสุดเดือนที่แล้ว

ช่างภาพ George Savka

PRO

อูจโกรอด, ยูเครน PRO

9 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาฮังการี, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาอังกฤษได้
https://lh3.googleusercontent.com/WC7NIG1WIo-S8EMF38ZClkBH1SGhcIEzb3RJB88LTNPPqoRFZ4ak2Yrqn0V5kmuza4WcO9W8nBMGJwsMfGlthVGJ อูจโกรอด, ยูเครน 100 USD George Savka +380 93 898 2119