• Georgiy Savka

    บูดาเปสต, ฮังการี
ผู้สร้างผลงานคนโปรด

โปรดทราบ!

เราขอแนะนำให้คุณติดต่อช่างภาพผ่านทางข้อความบนเว็บไซต์ MyWed เท่านั้น

ในกรณีนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ หากคุณมีปัญหาขัดแย้งใดๆ

ติดต่อช่างภาพ
Georgiy Savka
+36 20 331 7825
ออฟไลน์
Hello! My name is George. I welcome you. My first shot I took when I was 12 years old, since that, I can not imagine my life without a camera. I love to photograph people and travel. In people I appreciate honesty and openness. I work in Ukraine and abroad. My number +38 08982119 or +36 203317825
ค่าธรรมเนียมต่อชั่วโมง
50 USD

4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

ติดต่อช่างภาพ