Nhiếp ảnh gia George Savka

Uzhhorod, Ukraine
PRO
Xuất hiện lần cuối hôm nay
Thành viên MyWed trong
8 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia George Savka
@savka
PRO
xếp hạng tại quê nhà
Điểm đến
Bu-đa-pét
Vị trí: 4

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
3 ảnh và 8 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
11
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 93 898 2119
Tính phí mỗi giờ
100 USD
tối thiểu 3 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này