ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Ramiz Dedaković

Brčko, บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา 

6 เดือน บน MyWed
ฉันพูดภาษาบอสเนีย, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาเซอร์เบีย, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอังกฤษได้
https://lh3.googleusercontent.com/m1pb81D72lv6MpM7f3naowTTgxLGmogWCj-uxdJWKshqkc8HOFMA01BOJnH2101ILQnEu78MllpGD4UO0wThg-ws Brčko, บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา 100 BAM Ramiz Dedaković +387 63 967 734