Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Ramiz Dedaković

Quận Brčko, Bosnia và Herzegovina 

6 tháng trên MyWed
Tôi có thể nói bosnia, croatia, serbia, đức, anh
https://lh3.googleusercontent.com/m1pb81D72lv6MpM7f3naowTTgxLGmogWCj-uxdJWKshqkc8HOFMA01BOJnH2101ILQnEu78MllpGD4UO0wThg-ws Quận Brčko, Bosnia và Herzegovina 100 BAM Ramiz Dedaković +387 63 967 734