ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Alexander Banaag Ii

เซบู, ฟลิปปนส์ 

1 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาเซบัวโน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาตากาล็อกได้
https://lh3.googleusercontent.com/fIlh3ulr56bRtlDXunAaqh2n-GQck0RzN53Bd6GRgmMKN2JpY8SGEaK-Flj-XzI4YLpgbOFDnQ1brubwo2UYTo72LCAV24HpCTtk เซบู, ฟลิปปนส์ 3000 PHP Alexander Banaag Ii +63 916 676 5808
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 60 USD ต่อชั่วโมง 10 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย