Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Alexander Banaag Ii

Cebu, Phi-lip-pin 

1 năm trên MyWed
Tôi có thể nói cebuano, anh, tagalog
https://lh3.googleusercontent.com/fIlh3ulr56bRtlDXunAaqh2n-GQck0RzN53Bd6GRgmMKN2JpY8SGEaK-Flj-XzI4YLpgbOFDnQ1brubwo2UYTo72LCAV24HpCTtk Cebu, Phi-lip-pin 3000 PHP Alexander Banaag Ii +63 916 676 5808
Chụp ảnh đám cưới: 60 USD mỗi giờ tối thiểu 10 giờ