ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Alexander Banaag Ii

เซบู, ฟลิปปนส์ 

1 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาเซบัวโน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาตากาล็อกได้
https://lh3.googleusercontent.com/bVbRxBAfFJRg1Z4yF_4vh2olUGfTEDccE-xcNrghq3OcvUwlMys0743OTqu84eKN28kiHkOVy9CW6uzowJxIGqU9 เซบู, ฟลิปปนส์ 3000 PHP Alexander Banaag Ii +63 916 676 5808
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 65 USD ต่อชั่วโมง 10 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย