Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Alexander Banaag Ii

Cebu, Phi-lip-pin 

1 năm trên MyWed
Tôi có thể nói cebuano, anh, tagalog
https://lh3.googleusercontent.com/bVbRxBAfFJRg1Z4yF_4vh2olUGfTEDccE-xcNrghq3OcvUwlMys0743OTqu84eKN28kiHkOVy9CW6uzowJxIGqU9 Cebu, Phi-lip-pin 3000 PHP Alexander Banaag Ii +63 916 676 5808
Chụp ảnh đám cưới: 65 USD mỗi giờ tối thiểu 10 giờ