ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Nicholas Stripling

1

กำลังติดตาม
ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ไนโรบี, เคนยา 

3 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษได้
https://lh3.googleusercontent.com/yEViagj8vlgt_kJkY0Y2RQAC-oa5W-j-3mDzFt0QQPpDx7-pfDKw4ip8mXdNLukm5k2DgFS2ZYwJnO904FgzU42adO2__c_EKEzAlg ไนโรบี, เคนยา 150 USD Nicholas Stripling +254 721 352140
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 150 USD ต่อชั่วโมง 12 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย