Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Nicholas Stripling

1

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Nai-rô-bi, Kenya 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh
https://lh3.googleusercontent.com/yEViagj8vlgt_kJkY0Y2RQAC-oa5W-j-3mDzFt0QQPpDx7-pfDKw4ip8mXdNLukm5k2DgFS2ZYwJnO904FgzU42adO2__c_EKEzAlg Nai-rô-bi, Kenya 150 USD Nicholas Stripling +254 721 352140
Chụp ảnh đám cưới: 150 USD mỗi giờ tối thiểu 12 giờ