Trusha & Sanjay

  • รายงาน
16.08.2019 ฟลอเรนท์, อิตาลี
An amazing Hindu Wedding in Florence!
  • คุณสามารถละทิ้งการกดถูกใจของคุณภายใน 5 นาทีเท่านั้น คุณถึงขีดจำกัดในการกดถูกใจแล้ว ชุดภาพนี้เก่าเกินไป คุณไม่สามารถกดถูกใจได้ คุณไม่สามารถกดถูกใจเรื่องราวของคุณเองได้ ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้สามารถกดถูกใจได้ คุณไม่สามารถกดถูกใจภาพนี้ได้ โปรไฟล์ของคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติ
  • เพิ่มลงในรายการโปรด
บรรณาธิการแนะนำ
ดีที่สุดของสัปดาห์
ดีที่สุดของปี
  • ความคิดเห็น:

Petr Ladanov (ladanovpetr) 1 ปี ที่แล้ว

Ух, как горячо! Получил удовольствие от просмотра! Спасибо)

Simone Miglietta (simonemiglietta) 1 ปี ที่แล้ว

:))

Dimitri Kuliuk (imagestudio) 1 ปี ที่แล้ว

Beautiful pictures. I love traditional weddings!

Simone Miglietta (simonemiglietta) 1 ปี ที่แล้ว

Thank you!!

Nico Pedaci (pedaci) 1 ปี ที่แล้ว

Spettacolare ! Grande Simone

Simone Miglietta (simonemiglietta) 1 ปี ที่แล้ว

Grazie Nico!!

Raul Gori (RaulGoriFoto) 1 ปี ที่แล้ว

Senza Post Produzione, grande Simone :)

Simone Miglietta (simonemiglietta) 1 ปี ที่แล้ว

Grazie Raul!

Emil Boczek (emilboczek) 1 ปี ที่แล้ว

Perfect!

Simone Miglietta (simonemiglietta) 1 ปี ที่แล้ว

Thank you Emil!

Alessandro Giacalone (alessandrogiac) 1 ปี ที่แล้ว

Bellissime

Simone Miglietta (simonemiglietta) 1 ปี ที่แล้ว

Grazie mille!

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 1 ปี ที่แล้ว

Bello,complimenti

Simone Miglietta (simonemiglietta) 1 ปี ที่แล้ว

Grazie Antonio!