Alessandro and Laura

  • รายงาน
16.09.2020 โรม, อิตาลี
  • คุณสามารถละทิ้งการกดถูกใจของคุณภายใน 5 นาทีเท่านั้น คุณถึงขีดจำกัดในการกดถูกใจแล้ว ชุดภาพนี้เก่าเกินไป คุณไม่สามารถกดถูกใจได้ คุณไม่สามารถกดถูกใจเรื่องราวของคุณเองได้ ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้สามารถกดถูกใจได้ คุณไม่สามารถกดถูกใจภาพนี้ได้ โปรไฟล์ของคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติ
  • เพิ่มลงในรายการโปรด
บรรณาธิการแนะนำ
ดีที่สุดของสัปดาห์
ดีที่สุดของปี
  • ความคิดเห็น:

Gaetano Pipitone (gaetanopipitone) 1 เดือน ที่แล้ว

bellissima storia

Massimiliano Magliacca (Magliacca) 1 เดือน ที่แล้ว

Grazie Gaetano!

Ellen Bem (Senjab) 1 เดือน ที่แล้ว

обалденные фото!!!!!!!!!! очень красиво!!!!!!!

Fabiano Rodriguez (fabianorodriguez) 1 เดือน ที่แล้ว

Very Nice!!!

Massimiliano Magliacca (Magliacca) 1 เดือน ที่แล้ว

Thank you!

Jean Martínez (jmartz) 1 เดือน ที่แล้ว

gran boda. Excelentes fotos.

Massimiliano Magliacca (Magliacca) 1 เดือน ที่แล้ว

Grazie!

Vitalie Varvarynets (Varvarynets) 1 เดือน ที่แล้ว

Grear Story! Bravo!

Massimiliano Magliacca (Magliacca) 1 เดือน ที่แล้ว

Thank you!