Intimate "Corona" wedding

เรื่องราวถัดไป
16.07.2020 ไฮฟา, อิสราเอล
After postponing the wedding date several times, Efrat and Shai finally decided to get merried intimately at parents home
  • คุณสามารถละทิ้งการกดถูกใจของคุณภายใน 5 นาทีเท่านั้น คุณถึงขีดจำกัดในการกดถูกใจแล้ว ชุดภาพนี้เก่าเกินไป คุณไม่สามารถกดถูกใจได้ คุณไม่สามารถกดถูกใจเรื่องราวของคุณเองได้ ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้สามารถกดถูกใจได้ คุณไม่สามารถกดถูกใจภาพนี้ได้ โปรไฟล์ของคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติ
  • เพิ่มลงในรายการโปรด
Miguel Ponte (cmiguelponte) 2 เดือน ที่แล้ว

great stuff!

Christelle Rall (christellerall) 2 เดือน ที่แล้ว

Great photos, awesome!