Intimate "Corona" wedding

Câu chuyện tiếp theo
16.07.2020 Haifa, Israel
After postponing the wedding date several times, Efrat and Shai finally decided to get merried intimately at parents home
  • Bạn chỉ có thể bỏ Lượt thích của bạn trong vòng 5 phút Bạn đã đạt hạn mức Lượt thích hàng ngày Bộ ảnh này quá cũ. Bạn không thể thích được Bạn không thể Thích câu chuyện của chính mình Đặt số điện thoại của bạn để có thể nhấn thích Bạn không thể Thích ảnh này. Hồ sơ của bạn chưa được phê duyệt
  • Thêm vào mục yêu thích
Miguel Ponte (cmiguelponte) 1 tháng trước

great stuff!

Christelle Rall (christellerall) 1 tháng trước

Great photos, awesome!