• 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
FREE
PRO
Gói nên chọn
PRO+
Gifted to MyWed Award winners only

Các nhiếp ảnh gia Pro được hiển thị đầu tiên trong danh sách nhiếp ảnh gia theo xếp hạng của họ. Các nhiếp ảnh gia với tài khoản cơ bản được hiển thị sau họ. Họ cũng được liệt kê theo xếp hạng.

Vị trí ưu tiên trong danh sách nhiếp ảnh gia
- Higher than on FREE Higher than on PRO
Tải ảnh lên mỗi tuần
2 7 15
Số bộ ảnh tải lên mỗi tháng
1 4 10

Các biên tập viên của chúng tôi sẽ xem ngay những ảnh mới của bạn và trao danh hiệu Tuyển chọn của Biên tập viên cho những bức ảnh họ thích

Được biên tập viên trang web ưu tiên thẩm định ảnh trước
Tham gia các cuộc thi Wedding AwardFamily Award
45 USD
Miễn phí
1 ảnh mỗi hạng mục
Miễn phí
2 ảnh mỗi hạng mục
Giảm giá làm album ảnh tại Absolutalbums
~15% ~15%

MyWed Pro chỉ dành cho các nhiếp ảnh gia