MyWed Pro

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Chuyên nghiệp

Có 3043 thành viên Pro
và họ thật tuyệt vời!

Chúng tôi truyền thêm siêu năng lực
cho các thành viên MyWed Pro:

PRO Cơ bản

Các nhiếp ảnh gia Pro được hiển thị đầu tiên trong danh sách nhiếp ảnh gia theo xếp hạng của họ. Các nhiếp ảnh gia với tài khoản cơ bản được hiển thị sau họ. Họ cũng được liệt kê theo xếp hạng.

Vị trí ưu tiên trong danh sách nhiếp ảnh gia
Trên Cơ bản -
Tải ảnh lên mỗi tuần
7 2
Số bộ ảnh tải lên mỗi tháng
3 1

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này

Tổng số ảnh trong mỗi bộ ảnh mẫu
150

Chúng tôi lưu trữ tất cả các bộ ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ 5 bộ ảnh mới nhất trong đó mới được hiển thị trên trang thông tin của các nhiếp ảnh gia dùng gói cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này

Tổng số bộ ảnh trong bộ ảnh mẫu
5

Các biên tập viên của chúng tôi sẽ xem ngay những ảnh mới của bạn và trao danh hiệu Tuyển chọn của Biên tập viên cho những bức ảnh họ thích

Được biên tập viên trang web ưu tiên thẩm định ảnh trước
Quyền truy cập Tin quảng cáo Cần tìm Nhiếp ảnh gia
Tham gia MyWed Award
Miễn phí 45 USD
Giảm giá làm album ảnh tại Absolutalbums
~15%

MyWed Pro chỉ dành cho các nhiếp ảnh gia