ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Anna Trefilova

1

กำลังติดตาม
ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ฟานเที้ยต, เวียดนาม 

10 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษ, ภาษารัสเซียได้
https://lh3.googleusercontent.com/drP2zH1VAwYTMkjM27M2v9JJz2sNQpZtI7w26c0ZjgwOUys1zFlrlFQi-IvLPNOEQcvIFiuDZLF97ImF7Kp_7ONLyePnlP6wca-612U ฟานเที้ยต, เวียดนาม Anna Trefilova +84 8 1510 2951
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 1 750 THB ต่อชั่วโมง 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย