ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Jose Miguel Reyes Olla

โอเดสซา, ยูเครน 

2 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษารัสเซีย, ภาษายูเครนได้
https://lh3.googleusercontent.com/Obk3cGrT5MXLhFWfF_C2P-QreFb2XgzyPGlzb2UUOFlXdc6PeIKiX3qNSDOx2Vn7CQcByZjkq80kj8bWPb72W-oWbQ โอเดสซา, ยูเครน 2500 UAH Jose Miguel Reyes Olla +380 95 730 8930