ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Love And Other Theories

Tagaytay, ฟลิปปนส์ 

1 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษได้
https://lh3.googleusercontent.com/y19j8HrkIcDD5Y6Ogaf7sPfQ0awb3o-6PAKMh0wR59szdMhe7qtvQF8-YxxrGD0HyZacXCrsrc0KjtFncWQVHeiE Tagaytay, ฟลิปปนส์ 4000 PHP Love And Other Theories +63 906 544 5482
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 80 USD ต่อชั่วโมง 10 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย