ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Alex Und Maja Dück

บีเลเฟลด์, เยอรมนี 

2 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาเยอรมัน, ภาษาอังกฤษได้
https://lh3.googleusercontent.com/S60V9FY6-yNXUQVOn5uVBtt5n1i-1AuzBm63ymlb5iSu_fCRjIpSKQmeuT8CLBFonbytj7AIAppE5ORJqn7R3Vw บีเลเฟลด์, เยอรมนี 220 EUR Alex Und Maja Dück +49 1578 5800000
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 270 USD ต่อชั่วโมง 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย