ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Vladimir Borodenok

55

กำลังติดตาม
ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

มินสก์, เบลารุส 

6 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษ, ภาษารัสเซีย, ภาษายูเครน, ภาษาอินโดนีเซียได้
https://lh3.googleusercontent.com/o_I6RRb_MpOb11aj5eRuZyRnndzWnvdpQfO6sVMChaZzRWSxABDEWtVlx4igbnitvJwUonbuuXAF0jOx4k32IzAOi9KSvTqxC3Ga มินสก์, เบลารุส 100 USD Vladimir Borodenok +375 29 599-19-91
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 100 USD ต่อชั่วโมง 8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย