Vutiporn Supanich supanich

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ช่างภาพงานแต่งงาน Vutiporn Supanich (supanich) ภาพเมื่อ 31 กรกฎาคม 2017
เพิ่มลงในรายการโปรด
f/2.64
24 mm
1/2000s
500
ถ่ายเมื่อ 27 กรกฎาคม 2017