Nhiếp ảnh gia Jorge Pastrana

Puebla, Mexico
PRO
Xuất hiện lần cuối 4 ngày trước
Thành viên MyWed trong
6 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Jorge Pastrana
@jorgepastrana
PRO
xếp hạng tại quê nhà
Điểm đến

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
2
12 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
13
13 ảnh và 4 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
17
Số điện thoại
+52 222 118 8310
Tính phí mỗi giờ
110 USD
tối thiểu 2 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này