Người vào chung kết MyWed Award 2016

trong hạng mục đề cử "Chuẩn bị sẵn sàng"

Tuyển chọn của biên tập viên
Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Алексей Шуклин (ashuklin). Ảnh của 10.01.2016
Thêm vào mục yêu thích