Nhiếp ảnh gia Aleksey Shuklin

Novosibirsk, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối 3 ngày trước
Thành viên MyWed trong
10 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksey Shuklin
@ashuklin
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh và 2 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
3
4 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
4
Số điện thoại
+7 923 240-92-26
Tính phí mỗi giờ
55 USD
tối thiểu 5 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này