Nhiếp ảnh gia Aleksandr Trivashkevich

Ta-lin, Estonia
Xuất hiện lần cuối 4 ngày trước
Thành viên MyWed trong
6 năm
Nhiếp ảnh gia Aleksandr Trivashkevich
@AlexTryvash
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2014

Người chiến thắng hạng mục đề cử "Nghi thức tung hoa"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chúng ta bé nhỏ"

2
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
2 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
95 USD
tối thiểu 5 giờ