Photographer sa kasal Patrick Schmetzer (patrickschmetzer). Larawan ni 28 Hulyo 2021
Ilagay sa mga paborito

Mag-log In o Magpalista upang makapaglagay ng komento

f/1.8
35 mm
1/250s
800
Kinuha noong 22 Agosto 2020