Photographer sa kasal Patrick Schmetzer (patrickschmetzer). Larawan ni 28 Hulyo 2021
Ilagay sa mga paborito

Mag-log In o Magpalista upang makapaglagay ng komento

f/2.8
125 mm
1/4000s
160
Kinuha noong 21 Setyembre 2019