Photographer sa kasal Patrick Schmetzer (patrickschmetzer). Larawan ni 28 Hulyo 2021
Ilagay sa mga paborito

Mag-log In o Magpalista upang makapaglagay ng komento

f/2.8
24 mm
1/800s
100
Kinuha noong 22 Agosto 2020