Tania & Roberto

  • รายงาน
12.07.2019
#tuscany #italy #tuscanyweddingphotographer #italyweddingphotographer #wedding
  • คุณสามารถละทิ้งการกดถูกใจของคุณภายใน 5 นาทีเท่านั้น คุณถึงขีดจำกัดในการกดถูกใจแล้ว ชุดภาพนี้เก่าเกินไป คุณไม่สามารถกดถูกใจได้ คุณไม่สามารถกดถูกใจเรื่องราวของคุณเองได้ ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้สามารถกดถูกใจได้ คุณไม่สามารถกดถูกใจภาพนี้ได้ โปรไฟล์ของคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติ
  • เพิ่มลงในรายการโปรด
บรรณาธิการแนะนำ
ดีที่สุดของสัปดาห์
ดีที่สุดของปี
  • ความคิดเห็น:

Damiano Salvadori (damianosalvadori) 3 เดือน ที่แล้ว

😍

Donatella Barbera (donatellabarbera) 3 เดือน ที่แล้ว

❤️

Tanya Ananeva (tanyaAnaneva) 3 เดือน ที่แล้ว

wow

Donatella Barbera (donatellabarbera) 3 เดือน ที่แล้ว

😍

Nazar Voyushin (NazarVoyushin) 3 เดือน ที่แล้ว

Best groom’s morning!)
Really nice story!

Donatella Barbera (donatellabarbera) 3 เดือน ที่แล้ว

Thanks a lot Nazar!

Sasha Titov (sashatit0v) 3 เดือน ที่แล้ว

Awesome!

Ibrahim Alfonzo (alfonzo) 3 เดือน ที่แล้ว

muy buena