ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Radim Horák

ออสตราวา, เช็กเกีย 

6 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาเช็ก, ภาษาอังกฤษ, ภาษาสโลวักได้
https://lh3.googleusercontent.com/kjlO5xConVYPvoRcJrcpV6Plg2djCxFwBvtXj8rDSqHvhTeZvBHQOlGN61X3dKJIBQnqtnE7O6cOtLRyDlHP0eDP ออสตราวา, เช็กเกีย 1000 CZK Radim Horák +420 777 464 628
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 50 USD ต่อชั่วโมง 6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย