• Francesco Padula

    เลกเซ, อิตาลี
ผู้สร้างผลงานคนโปรด

โปรดทราบ!

เราขอแนะนำให้คุณติดต่อช่างภาพผ่านทางข้อความบนเว็บไซต์ MyWed เท่านั้น

ในกรณีนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ หากคุณมีปัญหาขัดแย้งใดๆ

ติดต่อช่างภาพ
Francesco Padula
+39 328 629 6377
ออฟไลน์
La vita è una successione di momenti e i più belli rendono più bella la nostra stessa vita, amo essere presente in quei momenti e provare a catturarli!
ค่าธรรมเนียมต่อชั่วโมง
7 100 THB

3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

ติดต่อช่างภาพ