ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Nicolas Duffaure

บอร์โด, ฝรั่งเศส 

1 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสได้
https://lh3.googleusercontent.com/eOQlhQxHCg_WeBrSHjBk-qxTBoZuUkJyD6BwlLf41ZOaQvn5RhrbP2kMDECbuSuxZasofc4Mx7tWbdoLFCEFOXKIdQ บอร์โด, ฝรั่งเศส 200 EUR Nicolas Duffaure +33 6 67 39 30 44
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 240 USD ต่อชั่วโมง 6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย