ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Kevin Hsu

เดอร์บานนอร์ท, แอฟริกาใต้ 

2 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อได้
https://lh3.googleusercontent.com/gR_PitDibvmh1nF16M3QIq_sEQsSV9-NJ0dk3WM1esXAqjarq0tYKZEmIs2RJEqYiHE5-P4hAFcXZVm0-WJcajm1 เดอร์บานนอร์ท, แอฟริกาใต้ 1500 ZAR Kevin Hsu +27 84 655 5668