ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Juliette Laurant

อาร์เน็ม, เนเธอร์แลนด์ 

2 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาดัตช์, ภาษาอังกฤษได้
https://lh3.googleusercontent.com/-_dqIk8nMXCrzB60xqerMDVLXGlbIuzsDaejpj94zZdr4cvREvc6wUdzLZwXX1cFETtoAY9caDsb3myAMl7inq6m อาร์เน็ม, เนเธอร์แลนด์ 125 EUR Juliette Laurant +31 6 54995207
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 150 USD ต่อชั่วโมง 4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย