ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ David John

อิโลอิโล, ฟลิปปนส์ 

2 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษได้
https://lh3.googleusercontent.com/CVQX9HGQteZiIl-_aZtwujrqo65jlKT7mGJk64zXWCrMRNOxZT2vw9XIID4VbHMeHEUqc2Gu1xRQFU2hgm5wewltD7hUN0EAJhZ_LA อิโลอิโล, ฟลิปปนส์ 0 David John +63 33 320 6892