• 27.05.2019
  27.05.2020
  • กิจกรรมทุกประเภท
   เวิร์คช็อป
   การสัมมนา
   การสัมมนาออนไลน์
   นิทรรศการ
   เทศกาล
   การประชุม
   การบรรยาย
   การประกวด
   กิจกรรมส่งเสริมการขาย
   การประชุม
   การเดินทาง
  • Santa Margherita Ligure, อิตาลี, 2 — 5 มิถุนายน

  We are invite ing you to our Workshop in Italy! In one of the richest and most aristocratic regions – Liguria Shootings will take place in the famous city – Portofino and in a luxury villa overlooking the sea in the city of Santa Margarita Ligure. We will be taking pictures at Villa Durazzo in …