• 17.06.2019
  17.06.2020
  • Všetky typy udalostí
   Workshop
   Seminár
   Webový seminár
   Výstava
   Festival
   Konferencia
   Prednáška
   Súťaž
   Propagácia
   Stretnutie
   Výlet
  • Santiago de Compostela, Španielsko, 16 — 19 apríla 2020, 1 účastník

  Confirmed speakers of the day: Borys Martínez: Photographer Anaïde Bell Garde ( Sumputuous Events Paris) Pepe Solla: chef 1 Michelin Star Alfonso Novo: Finalist best photographer in the world report 2019 Pilar Bande: Designer in bridal fashion Susana Vela Covisa: Director and founder of Atel…