การถ่ายภาพ

Studio Shoot

From the recent shoot with a menswear stylist Jeffrey.
Canon R5
Canon 28-70 f2
One strobe light with 48" Octa
Post: CaptureOne and Photoshop

 • ภาพ 1
 • ภาพ 2
 • ภาพ 3
 • ภาพ 4
 • ภาพ 5
 • ภาพ 6
 • ภาพ 7
 • ภาพ 8
 • ภาพ 9
 • ภาพ 10
Alex Logaiski (alexlogaiski)
 • 60สัปดาห์

ความคิดเห็น

Great session! I prefer those with a slightly warm tone!

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น