Nhiếp ảnh gia Linda Vos

Kếp-tao, Nam Phi
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước
Thành viên MyWed trong
3 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Linda Vos
@lindavos
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
2
7 ảnh và 2 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
9
11 ảnh và 2 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
13
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
150 USD
tối thiểu 2 giờ