Nhiếp ảnh gia Kemran Shiraliev

Mát-xcơ-va, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước
Thành viên MyWed trong
6 năm và 6 tháng
Nhiếp ảnh gia Kemran Shiraliev
@kemran
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2019

Người chiến thắng hạng mục đề cử "Ý tưởng nghệ thuật"
Người chiến thắng hạng mục đề cử "Chi tiết"

MyWed Award 2017

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Ảnh xoay"

MyWed Award 2015

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhiếp ảnh gia có cánh"

4
36 ảnh và 15 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
51
191 ảnh và 18 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
209
53 ảnh và 17 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
70
Số điện thoại
+7 928 508-67-65
Tính phí mỗi giờ
115 USD
tối thiểu 8 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này