f/4.0
40 mm
1/1250
400
  • Bình luận:

Gianni Lepore (lepore) 2 tháng trước

Bellissima!

Giu Morais (giumorais) 2 tháng trước

Show !

Darya Sokolova (darya) 2 tháng trước

super!

Michel Bohorquez (michelbohorquez) 2 tháng trước

Bella

Carmelo Ucchino (carmeloucchino) 2 tháng trước

bella Ale

Alex Bernardo (alexbernardo) 2 tháng trước

Woooow! Amazing moment

Pablo Bravo eguez (PabloBravo) 2 tháng trước

great moment