Nhiếp ảnh gia Gianni Lepore

Foggia, Ý
PRO
Xuất hiện lần cuối 30 phút trước
Thành viên MyWed trong
6 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Gianni Lepore
@lepore
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
2 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của năm
2
59 ảnh và 6 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của tuần
65
4 ảnh và 3 câu chuyện đám cưới trong Tuyển chọn của Biên tập viên
7
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
270 USD
tối thiểu 5 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này